+6019-362 7935 [email protected]

Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaysia Sarawak (Unimas) telah menandatangani memorandum persefahaman (MoU) dengan Kementerian Utiliti untuk membangunkan modul dan juga menjalankan program latihan dan kursus kecekapan yang berkaitan dengan pengedaran gas bertekanan rendah di Sarawak.

Menurut timbalan naib naib canselor (penyelidikan dan inovasi) Unimas, Prof Wan Hashim Wan Ibrahim, projek antara kementerian dan universiti itu sejajar dengan Peraturan Pengagihan Gas 2016 di Sarawak.

“Kursus yang akan ditawarkan universiti adalah ‘Orang Bertanggungjawab Gas untuk Premis dengan Sistem Gas Dipasang’ dan sijil kecekapan bagi mereka yang terlibat dengan pengedaran dan pemasangan gas (sistem) tekanan rendah seperti di restoran dan operasi dobi,” kata Wan Hashim ketika ditemui sebelum majlis menandatangani MoU semalam.

Sarawak Kita