+6019-362 7935 admin@sarawakkita.com.my

Kerajaan Sarawak memperuntukkan RM6 juta tahun ini untuk melatih guru sekolah rendah dan menengah di negeri ini yang terlibat dalam pengajaran Sains, Matematik dan Bahasa Inggeris walaupun mereka tidak mempunyai kepakaran dalam mata pelajaran ini.

Latihan itu perlu dilaksanakan kerana terdapat banyak guru di negeri ini, terutama di kawasan luar bandar, yang harus mengajar mata pelajaran ini walaupun mereka berjaya tidak mempunyai asas.

Guru-guru ini akan menjalani latihan selama dua bulan selama cuti semester akhir tahun di empat institusi latihan guru (IPG) di negeri ini.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!