+6019-362 7935 [email protected]

Kementerian Pembangunan Luar Bandar telah memperuntukkan sekitar RM829 juta di bawah penggulungan pertama Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12) untuk projek-projek pembangunan di Sarawak.

Peruntukan di bawah rancangan penggulungan pertama akan digunakan untuk projek bekalan air luar bandar, projek bekalan elektrik luar bandar, untuk memperbaiki rumah di kawasan luar bandar, projek jambatan luar bandar dan juga untuk Jabatan Pembangunan Masyarakat (Kemas).

Jutaan terima kasih kepada persekutuan kerana memperuntukkan RM829 juta kepada Sarawak untuk tahun 2021 (RMK-12) untuk melaksanakan pelbagai projek infrastruktur luar bandar.

 

Sarawak Kita