+6019-362 7935 [email protected]

Pengguna Domestik, Komersil dan Perindustrian di Sarawak diberi diskaun sebanyak 5 peratus kepada 25 peratus pada bil elektrik bulanan bagi bulan April hingga September 2020.

Ia akan memberi manfaat kepada 686,847 pengguna. Kos purata untuk diskaun bil elektrik bulanan ialah RM27.8 juta dan kos kumulatif berjumlah RM166.8 juta. Diskaun khas khas bil elektrik akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.

Sumber: The Borneo Post

 

Sarawak Kita