+6019-362 7935 [email protected]

Sebanyak 43.6 peratus daripada keseluruhan 625, 400 isi rumah di Sarawak masih berpendapatan di bawah RM4,000 dengan 10.7 peratus berpendapatan kurang dari RM2,000, menurut Laporan Tinjauan Pendapatan Isi Rumah dan Kemudahan Asas oleh Daerah Negeri dan Pentadbiran, Sarawak 2019.

Dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (DoSM) pada bulan Julai tahun ini, tinjauan menunjukkan bahawa ini menandakan peningkatan berbanding tahun 2016 apabila kelas pendapatan RM3,999 dan ke bawah berada pada 47.6 peratus, dengan 15.5 peratus berpendapatan kurang daripada RM2,000.

Tahun lalu, isi rumah yang memperoleh RM4,000 hingga RM7,999 adalah 33.4 peratus tetapi pada 2016, kelas pendapatan yang sama membentuk 34.4 peratus, kata tinjauan itu.

 

Sarawak Kita