+6019-362 7935 [email protected]

Kim Teck Cheong Consolidated Bhd (KTC) menegsahkan telah memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan trademark Gardenia di Sabah, Sarawak dan Indonesia, selepas mendapat dua perjanjian lesen berasingan dengan pemegang trademark berdaftar.

KTC berkata perjanjian lesen pertama telah dimeterai antara Tamania Bakery (East Malaysia) Sdn Bhd dan Tong Hing Holdings Sdn Bhd, yang merupakan pemilik berdaftar di Taman Gardenia di Sabah dan Sarawak.

Perjanjian kedua ditandatangani di antara Gardenia Bakeries dan Gardenia International Ltd, yang merupakan pemilik berdaftar dari trademark Gardenia di Indonesia.

Kedua-dua perjanjian ini berkuatkuasa untuk tempoh 10 tahun awal, dan akan diperbaharui secara automatik selama 10 tahun lagi, melainkan jika salah satu pihak memberi notis bertulis kepada pihak yang lain untuk tidak memperbaharui perjanjian itu.

Sumber: The Edge

 

Sarawak Kita