+6019-362 7935 [email protected]

Kerajaan Sarawak memberikan penekanan pada pelaburan ke arah pengembangan teknologi hijau dan sumber tenaga boleh diperbaharui alternatif seperti biogas dari sisa sagu.

Sampah dari industri sagu dapat dirawat dan membantu memastikan persekitaran yang lebih bersih dibandingkan dengan amalan sebelumnya membuang sampah ke sungai dan menyebabkan pencemaran.

“Antara produk yang dapat dihasilkan dari sagu adalah untuk penjanaan tenaga, menghasilkan sisa air bersih, dan juga menghasilkan biogas yang mengandungi gas metana,” – Ketua Menteri Sarawak

 

Sarawak Kita