+6019-362 7935 [email protected]

Kerja-kerja di dua lapangan terbang baru luar bandar di Sarawak, dengan kos kira-kira RM264.9 juta, akan bermula sebaik sahaja surat penganugerahan projek dikeluarkan pada bulan Ogos tahun ini.

Salah satu lapangan terbang akan dibina di Bukit Mabong, Kapit, yang bernilai RM173.5 juta, sementara yang lain, yang dianggarkan bernilai RM91.4 juta, akan terletak di Bebuling, Spaoh di bahagian Betong.

Bukit Mabong telah dipilih dengan tepat kerana terpencil, sedikit penghuni dengan sekitar 50,000 orang dan dengan masalah capaian yang signifikan, sementara Bebuling telah dipilih untuk meningkatkan hubungan udara dengan pusat agropolitan utama di Bukit Sadok.

Kerja-kerja pembinaan dijangka siap pada suku ketiga 2023 dan langkah itu akan dikembangkan untuk rangkaian perkhidmatan udara luar bandar (RAS) di negeri ini.

Sumber: The Edge Markets

 

Sarawak Kita