+6019-362 7935 [email protected]

Sebanyak 35,840 lot individu atau 44,607 hektar tanah hak adat asli (NCR) di Sarawak telah berjaya dikaji sejauh ini dan akan dikeluarkan hak milik tanah masing-masing secepat yang termaktub dalam Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak.

Kejayaan itu adalah sebahagian daripada program tinjauan tanah NCR, inisiatif yang dimulakan pada tahun 2010 untuk mengatasi isu tuntutan hak milik tanah.

Ini adalah tinjauan yang cekap dan penting untuk menentukan dengan jelas batas tanah NCR seperti yang didaftarkan dalam daftar tanah dan diwartakan di Rizab Komuniti Bumiputera di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak.

 

Sarawak Kita