+6019-362 7935 [email protected]

Tiga puluh satu menara komunikasi baru sedang dibina untuk meningkatkan liputan dan kualiti perkhidmatan jalur lebar mudah alih generasi keempat (4G) di Sarawak.

Semua menara dijangka siap dan beroperasi secara berperingkat mulai suku pertama 2021. Di bawah rancangan Jalinan Digital Negara (Jendela) yang diumumkan pada 29 Ogos, sebanyak 636 menara baru akan dibina di Sarawak.

Pembinaan menara ini akan dilakukan melalui program Universal Service Provision (USP) untuk memperluas liputan jalur lebar mudah alih dengan teknologi 4G, sementara 1.043 pemancar komunikasi yang ada juga akan ditingkatkan melalui USP [program].

 

Sarawak Kita