+6019-362 7935 [email protected]

Kerajaan telah meluluskan RM1.388 bilion di bawah Rancangan Malaysia Ke-11 (2016-2020) untuk menaik taraf dan membangunkan semula 291 sekolah yang uzur di Sarawak. Peruntukan itu telah digunakan untuk menaik taraf atau membina bilik darjah, asrama, bangunan pentadbiran dan kemudahan lain.

Sehingga 5 Ogos, 169 projek telah diselesaikan dengan 160 sijil siap dan pematuhan yang dikeluarkan (CCC) atau sijil penghunian separa (CPO). Sembilan yang lain sedang dalam proses memperoleh CPO.

Selain itu, 48 projek masih dalam pembinaan dan 74 yang lain dalam pelbagai fasa pra-pembinaan.

Sumber: FMT

 

Sarawak Kita